Tải bài hát Vợ Chồng Quê

 • Trình bày: Giang Châu - Lệ Thủy
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 47048
 • Cải lương
 • 33628
Ngao Sò Ốc Hến

Giang Châu

 • Cải lương
 • 30599
 • Vọng cổ
 • 27380
 • Vọng cổ
 • 18249
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 17257
 • Vọng cổ
 • 15864
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 14656
-->