Tải bài hát Trăng Sáng Vườn Chè

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Cảnh
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 45377
 • Cải lương
 • 40872
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 31387
 • Vọng cổ
 • 25973
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 21631
 • Vọng cổ
 • 17782
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 16627
 • Vọng cổ
 • 15454