Tải bài hát Trăng Sáng Vườn Chè

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Cảnh
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 48799
 • Cải lương
 • 44757
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 36295
 • Vọng cổ
 • 28871
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 22970
 • Vọng cổ
 • 18786
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 17909
 • Vọng cổ
 • 16372
-->