Tải bài hát Trăng Rụng Xuống Cầu

 • Trình bày: Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa
 • Tác giả: Hoàng Thi Thơ - Tử Lang
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 36680
 • Cải lương
 • 29000
 • Cải lương
 • 27029
 • Cải lương
 • 26770
Bên cầu dệt lụa

Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 19877
Dốc Sương Mù

Thanh Sang

 • Cải lương
 • 18746
Băng Tuyền Nữ Chúa

Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 18378
 • Cải lương
 • 17531
-->