Tải bài hát Trăng Mờ Bên Suối

 • Trình bày: Thanh Sơn
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 3930
 • Vọng cổ
 • 3749
Đêm 30 Tết

Thanh Sơn

 • Vọng cổ
 • 3601
 • Vọng cổ
 • 3293