Tải Bài Hát

Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thành Được

Tác giả:Trần Hữu Trang - Thể loại: Cải lương