Tải bài hát Tình Ngỡ Đã Phôi Pha - Trích Đoạn

 • Trình bày: Cẩm Tiên - Minh Cảnh - Phượng Hằng - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Nguyên Thảo
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 37890
 • Cải lương
 • 30552
 • Cải lương
 • 28053
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 24619
 • Vọng cổ
 • 23673
 • Cải lương
 • 22686
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 20635
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 15472