Tải Bài Hát

Tiếng Hát Người Yêu

Ngọc Giàu - Tấn Tài

Tác giả:Hoài Linh - Viễn Châu - Thể loại: Vọng cổ