Tải bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo

 • Trình bày: Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Viễn Châu - Xuân Hồng
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 39967
 • Cải lương
 • 31920
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 26975
 • Vọng cổ
 • 25146
 • Cải lương
 • 23481
 • Vọng cổ
 • 9877
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9240
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8470