Tải Bài Hát

Thành Đô Ơi Giã Biệt

Thanh Nga - Trung Chỉnh

Tác giả:Viễn Châu - Thể loại: Vọng cổ