Tải bài hát Tàu Đêm Năm Cũ

 • Trình bày: Hữu Phước
 • Tác giả: Trúc Phương - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 24942
Cho Trọn Cuộc Tình

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 14320
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 13797
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 11510
 • Cải lương
 • 8818
 • Cải lương
 • 7373
San Hậu

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 7151
 • Cải lương
 • 6678