Tải bài hát Tâm Tình Gửi Huế

 • Trình bày: Ngọc Giàu
 • Tác giả: Hoàng Thi Thơ - Tuấn Khanh
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 22674
 • Cải lương
 • 14068
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 13518
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 12830
 • Cải lương
 • 11968
 • Cải lương
 • 10055
 • Cải lương
 • 8599
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 8519