Tải bài hát Tâm Tình Gửi Huế

 • Trình bày: Ngọc Giàu
 • Tác giả: Hoàng Thi Thơ - Tuấn Khanh
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 23476
 • Cải lương
 • 14506
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 14023
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 13320
 • Cải lương
 • 12332
 • Cải lương
 • 10480
 • Cải lương
 • 8951
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 8850