Tải bài hát Tám Điệp Khúc

 • Trình bày: Ngọc Giàu - Trang Mỹ Dung
 • Tác giả: Anh Việt Thu - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 26831
 • Cải lương
 • 15894
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15787
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15321
 • Cải lương
 • 13302
 • Cải lương
 • 11599
 • Cải lương
 • 9820
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 9658
-->