Tải bài hát Tấm Ảnh Ngày Xưa

 • Trình bày: Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn
 • Tác giả: Quế Chi
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 64355
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

 • Cải lương
 • 37890
Người Tình Trên Chiến Trận

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

 • Cải lương
 • 30552
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 24619
 • Vọng cổ
 • 23673
Đường Gươm Nguyên Bá

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

 • Cải lương
 • 22686
Dòng Sông Quê Em

Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 13403
Bà Mẹ Quê

Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 11762