Tải bài hát Sân Khấu Về Khuya

 • Trình bày: Hữu Phước - Ngọc Giàu - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa - Thành Được
 • Tác giả: Năm Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Hữu Phước - Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 28256
Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 27841
 • Cải lương
 • 25870
 • Cải lương
 • 25700
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 19445
Băng Tuyền Nữ Chúa

Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 18022
 • Cải lương
 • 15732
Cho Trọn Cuộc Tình

Hữu Phước - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15632
-->