Tải bài hát Qua Xóm Nhỏ

 • Trình bày: Minh Cảnh
 • Tác giả: Mạnh Phát - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 39967
 • Cải lương
 • 30214
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 21299
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 16255
 • Vọng cổ
 • 12069
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 11796
 • Cải lương
 • 11717
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 10296