Tải bài hát Phút Đầu Tiên

 • Trình bày: Hữu Phước - Ngọc Giàu
 • Tác giả: Công Văn - Hoàng Thi Thơ
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 24267
 • Cải lương
 • 22674
Cho Trọn Cuộc Tình

Hữu Phước - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 14068
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 13518
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 12830
 • Cải lương
 • 11968
Tàu Đêm Năm Cũ

Hữu Phước

 • Vọng cổ
 • 11338
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 11235