Tải bài hát Phút Đầu Tiên

 • Trình bày: Hữu Phước - Ngọc Giàu
 • Tác giả: Công Văn - Hoàng Thi Thơ
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 28234
 • Cải lương
 • 25855
Cho Trọn Cuộc Tình

Hữu Phước - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15628
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15545
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 14425
 • Cải lương
 • 13106
Tàu Đêm Năm Cũ

Hữu Phước

 • Vọng cổ
 • 13064
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 12798
-->