Tải bài hát Phút Đầu Tiên

 • Trình bày: Hữu Phước - Ngọc Giàu
 • Tác giả: Công Văn - Hoàng Thi Thơ
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 25483
 • Cải lương
 • 23477
Cho Trọn Cuộc Tình

Hữu Phước - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 14510
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 14024
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 13323
 • Cải lương
 • 12332
Tàu Đêm Năm Cũ

Hữu Phước

 • Vọng cổ
 • 11899
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 11714