Tải bài hát Phố Vắng Em Rồi

 • Trình bày: Thanh Tuyền
 • Tác giả: Kiên Giang - Mạnh Phát - Nguyễn Đan Thanh
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 6470
 • Vọng cổ
 • 5411
Nỗi Buồn Gác Trọ

Thanh Tuyền

 • Vọng cổ
 • 4874
 • Vọng cổ
 • 2777
 • Vọng cổ
 • 2099
Xe Hoa Một Chiếc

Thanh Tuyền

 • Vọng cổ
 • 2008
Mấy Mùa Xa Nhau

Thanh Tuyền

 • Vọng cổ
 • 1632
Sao Anh Lỗi Hẹn

Thanh Tuyền

 • Vọng cổ
 • 1622