Tải Bài Hát

Phận Bạc

Minh Phụng - Phượng Liên

Tác giả:Dzoãn Bình - Yên Ba - Thể loại: Vọng cổ