Tải Bài Hát

Nửa Bản Tình Ca

Bo Bo Hoàng - Hề Minh - Hùng Minh - Hữu Phước - Thành Được - Út Bạch Lan

Tác giả:Phong Linh - Thể loại: Cải lương