Tải bài hát Ni Cô Và Kiếm Sĩ

 • Trình bày: Diệu Hiền - Minh Cảnh
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 44747
 • Cải lương
 • 36271
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 22957
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 17903
 • Vọng cổ
 • 13100
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 12952
 • Cải lương
 • 12788
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 11490
-->