Tải bài hát Những Đồi Hoa Sim

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Vương
 • Tác giả: Quế Chi
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 43017
 • Cải lương
 • 37954
 • Cải lương
 • 30606
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Vương

 • Cải lương
 • 28146
 • Cải lương
 • 24320
 • Vọng cổ
 • 23744
 • Cải lương
 • 22728
 • Cải lương
 • 15581