Tải bài hát Người Tình Trên Chiến Trận

 • Trình bày: Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn
 • Tác giả: Nguyên Thảo
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 68958
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 39960
 • Cải lương
 • 30203
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 26973
 • Cải lương
 • 25481
 • Vọng cổ
 • 25137
Đời Cô Lựu

Diệp Lang - Hồng Nga

 • Cải lương
 • 24815
 • Cải lương
 • 23648