Tải bài hát Người Tình Trên Chiến Trận

 • Trình bày: Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn
 • Tác giả: Nguyên Thảo
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 81970
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 45410
 • Cải lương
 • 37169
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 34080
 • Vọng cổ
 • 29331
 • Cải lương
 • 28546
Đời Cô Lựu

Diệp Lang - Hồng Nga

 • Cải lương
 • 28200
Đường Gươm Nguyên Bá

Hồng Nga - Minh Vương - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 26146
-->