Tải Bài Hát

Người Phu Khiêng Kiệu Cưới

Diệu Nga - Hồng Nga - Lệ Thủy - Minh Phụng - Minh Vương - Phượng Liên - Tám Vân - Tấn Tài

Tác giả:Nguyên Thảo - Yên Lang - Thể loại: Cải lương