Tải Bài Hát

Người Ngoài Phố

Hương Lan - Minh Phụng

Tác giả:Anh Việt Thu - Loan Thảo - Thể loại: Vọng cổ