Tải bài hát Người Đánh Đàn Trên Sông Mỹ Thuận

 • Trình bày: Thanh Sang
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 36680
 • Cải lương
 • 27029
 • Cải lương
 • 19877
Dốc Sương Mù

Thanh Sang

 • Cải lương
 • 18746
 • Cải lương
 • 17531
 • Cải lương
 • 17404
 • Cải lương
 • 16226
 • Cải lương
 • 11669
-->