Tải Bài Hát

Người Bạn Tình Xưa

Minh Phụng - Phượng Liên

Tác giả:Anh Việt Thu - Loan Thảo - Thể loại: Vọng cổ