Tải Bài Hát

Ngôi Nhà Ma

Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thanh Hương - Thanh Nga - Thành Được - Út Trà Ôn

Tác giả:Thiếu Linh - Thể loại: Cải lương