Tải bài hát Nghiệp Chướng Còn Vương

 • Trình bày: Thanh Hải
 • Tác giả: Quy Sắc
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 20907
San Hậu

Thanh Hải

 • Cải lương
 • 7921
 • Vọng cổ
 • 4649
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 4579
 • Vọng cổ
 • 3900
 • Cải lương
 • 3370
 • Vọng cổ
 • 3121
 • Vọng cổ
 • 1875
-->