Tải bài hát Ngao Sò Ốc Hến

 • Trình bày: Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ - Thanh Điền
 • Tác giả: Năm Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 46012
 • Cải lương
 • 36277
 • Vọng cổ
 • 29930
 • Cải lương
 • 26740
 • Vọng cổ
 • 10966
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 10266
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9494
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9398
-->