Tải bài hát Ngao Sò Ốc Hến

 • Trình bày: Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ - Thanh Điền
 • Tác giả: Năm Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 37893
 • Cải lương
 • 30554
 • Vọng cổ
 • 23673
 • Cải lương
 • 22686
 • Vọng cổ
 • 9468
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8759
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8120
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 7732