Tải bài hát Ngao Sò Ốc Hến

 • Trình bày: Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ - Thanh Điền
 • Tác giả: Năm Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 43447
 • Cải lương
 • 34472
 • Vọng cổ
 • 27954
 • Cải lương
 • 24842
 • Vọng cổ
 • 10507
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9882
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8964
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8940
-->