Tải bài hát Ngao Sò Ốc Hến

 • Trình bày: Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ - Thanh Điền
 • Tác giả: Năm Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 39800
 • Cải lương
 • 31849
 • Vọng cổ
 • 25090
 • Cải lương
 • 23460
 • Vọng cổ
 • 9863
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9224
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8462
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 8144