Tải bài hát Ngăn Cách

 • Trình bày: Phương Dung - Thành Được
 • Tác giả: Viễn Châu - Y Vân
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 28280
Sân Khấu Về Khuya

Thành Được

 • Cải lương
 • 15658
Bông Hồng Cài Áo

Thành Được

 • Cải lương
 • 14583
Mười Lăm Năm Ly Hận

Thành Được

 • Cải lương
 • 13195
Ngao Sò Ốc Hến

Thành Được

 • Cải lương
 • 13142
Tấm Lòng Của Biển

Thành Được

 • Cải lương
 • 12926
Bạch Viện Tôn Các

Thành Được

 • Cải lương
 • 12607
 • Vọng cổ
 • 9914
-->