Tải bài hát Mấy Mùa Xa Nhau

 • Trình bày: Minh Cảnh - Thanh Tuyền
 • Tác giả: Thể Hà Văn - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 36680
 • Cải lương
 • 26984
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 20277
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 15013
 • Vọng cổ
 • 11232
 • Cải lương
 • 10979
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 10783
Người Ngoài Phố

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 9543