Tải bài hát Lưu Thủy Trường

 • Trình bày: Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 31830
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 20534
 • Đờn ca Tài tử
 • 18180
 • Đờn ca Tài tử
 • 14897
 • Đờn ca Tài tử
 • 13783
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 13639
 • Đờn ca Tài tử
 • 13243
 • Đờn ca Tài tử
 • 13148