Tải bài hát Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm

 • Trình bày: Thanh Tuấn
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 62672
 • Cải lương
 • 36814
 • Cải lương
 • 29980
 • Cải lương
 • 22298
Dòng Sông Quê Em

Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 13185
Bà Mẹ Quê

Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 11462
 • Vọng cổ
 • 9255
Mưa Rừng

Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 8626