Tải bài hát Lâu Đài Tình Ái

 • Trình bày: Thành Được - Út Bạch Lan
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 24144
 • Cải lương
 • 15122
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 14340
Sân Khấu Về Khuya

Thành Được

 • Cải lương
 • 13750
Bông Hồng Cài Áo

Thành Được

 • Cải lương
 • 13085
Mười Lăm Năm Ly Hận

Thành Được - Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 12156
Ngao Sò Ốc Hến

Thành Được

 • Cải lương
 • 11807
Bạch Viện Tôn Các

Thành Được

 • Cải lương
 • 11601