Tải bài hát Lá Sầu Riêng

 • Trình bày: Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu - Thanh Sang - Thành Được - Út Hiền
 • Tác giả: Hà Triều
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 35341
Đời Cô Lựu

Bạch Tuyết - Thành Được

 • Cải lương
 • 27805
Đường Gươm Nguyên Bá

Ngọc Giàu - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 25846
 • Cải lương
 • 19426
Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 17903
Tuyệt Tình Ca - Ông Cò Quận 9

Bạch Tuyết - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 17058
 • Cải lương
 • 17051
 • Cải lương
 • 15714
-->