Tải Bài Hát

Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu - Thanh Sang - Thành Được - Út Hiền

Tác giả:Hà Triều - Thể loại: Cải lương