Tải bài hát Hôn Nhau Lần Cuối - Trích Đoạn

 • Trình bày: Cẩm Tiên - Châu Thanh - Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Hà Triều - Hoa Phượng
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 37888
 • Cải lương
 • 30550
 • Cải lương
 • 28051
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 24615
 • Vọng cổ
 • 23672
 • Cải lương
 • 22681
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 20633
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 15471