Tải bài hát Gửi Người Tôi Yêu

 • Trình bày: Minh Cảnh - Thanh Tuyền
 • Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 39767
 • Cải lương
 • 30107
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 21264
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 16219
 • Vọng cổ
 • 12039
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 11768
 • Cải lương
 • 11688
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 10278