Tải bài hát Gánh Lúa

 • Trình bày: Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 36743
 • Cải lương
 • 29931
 • Cải lương
 • 27014
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 23378
 • Vọng cổ
 • 22950
 • Cải lương
 • 22241
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 20286
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 15039