Tải bài hát Gái Đếm Vợ Hiền

 • Trình bày: Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên

 • Vọng cổ
 • 75021
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 43495
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Minh Vương - Phượng Liên

 • Cải lương
 • 34734
Người Tình Trên Chiến Trận

Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 34523
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 31693
 • Vọng cổ
 • 28000
Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên

 • Cải lương
 • 27534
Đường Gươm Nguyên Bá

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 24874
-->