Tải bài hát Gái Đếm Vợ Hiền

 • Trình bày: Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên

 • Vọng cổ
 • 83805
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 46479
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Minh Vương - Phượng Liên

 • Cải lương
 • 38725
Người Tình Trên Chiến Trận

Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 36788
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 35224
 • Vọng cổ
 • 30387
Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên

 • Cải lương
 • 29041
Đường Gươm Nguyên Bá

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 27095
-->