Tải bài hát Duyên Quê

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Cảnh
 • Tác giả: Hoàng Thi Thơ - Loan Thảo
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 42114
 • Cải lương
 • 36743
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 27014
 • Vọng cổ
 • 22950
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 20286
 • Vọng cổ
 • 16643
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 15039
 • Vọng cổ
 • 14466