Tải bài hát Dưới Ánh Trăng Xuân

 • Trình bày: Minh Cảnh
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 36743
 • Cải lương
 • 27015
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 20286
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 15039
 • Vọng cổ
 • 11242
 • Cải lương
 • 10991
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 10794
Người Ngoài Phố

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 9544