Tải Bài Hát

Đừng Nói Xa Nhau

Minh Phụng - Mỹ Châu

Tác giả:Châu Kỳ - Hồ Đình Phương - Loan Thảo - Thể loại: Vọng cổ