Tải bài hát Đừng Nói Xa Nhau

 • Trình bày: Minh Phụng - Mỹ Châu
 • Tác giả: Châu Kỳ - Hồ Đình Phương - Loan Thảo
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 37919
 • Cải lương
 • 30571
 • Cải lương
 • 24287
Chiều Đông Gió Lạnh Về

Minh Phụng - Mỹ Châu

 • Cải lương
 • 22969
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu

 • Cải lương
 • 19586
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Minh Phụng - Mỹ Châu

 • Cải lương
 • 17916
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu

 • Cải lương
 • 15978
 • Cải lương
 • 15568