Tải Bài Hát

Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu - Út Hiền

Tác giả:Chưa xác định - Thể loại: Cải lương