Tải bài hát Đất Bằng Nổi Sóng

 • Trình bày: Dũng Thanh Lâm - Ngọc Giàu
 • Tác giả: Hồng Vân - Nguyễn Liêu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 29000
 • Cải lương
 • 27029
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm

 • Cải lương
 • 17404
 • Cải lương
 • 15986
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15887
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15426
 • Cải lương
 • 13366
 • Cải lương
 • 11669
-->