Tải bài hát Dáng Đứng Bến Tre

 • Trình bày: Lệ Thủy - Thanh Tuấn
 • Tác giả: Nguyễn Văn Tý - Thanh Vũ
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 68745
Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 44401
 • Cải lương
 • 39586
 • Cải lương
 • 31783
 • Cải lương
 • 30034
 • Vọng cổ
 • 25024
 • Cải lương
 • 23427
 • Vọng cổ
 • 17502