Tải bài hát Dáng Đứng Bến Tre

 • Trình bày: Lệ Thủy - Thanh Tuấn
 • Tác giả: Nguyễn Văn Tý - Thanh Vũ
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 62586
Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 42114
 • Cải lương
 • 36743
 • Cải lương
 • 29931
 • Cải lương
 • 27014
 • Vọng cổ
 • 22950
 • Cải lương
 • 22239
 • Vọng cổ
 • 16643