Tải Bài Hát

Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương - Thanh Kim Huệ - Tú Trinh - Văn Chung

Tác giả:Chưa xác định - Thể loại: Cải lương