Tải bài hát Cô Gái Hái Dâu

 • Trình bày: Út Bạch Lan
 • Tác giả: Quy Sắc
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 15874
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 14759
 • Cải lương
 • 12484
Tấm Lòng Của Biển

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 11986
Cô Gái Đồ Long

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 8995
Lâu Đài Tình Ái

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 7050
Bụi Mờ Ải Nhạn

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 6681
 • Vọng cổ
 • 6104