Tải bài hát Cổ Bản Vắn

 • Trình bày: Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 33779
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 21369
 • Đờn ca Tài tử
 • 18782
 • Đờn ca Tài tử
 • 15569
 • Đờn ca Tài tử
 • 14323
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 14013
 • Đờn ca Tài tử
 • 13726
 • Đờn ca Tài tử
 • 13509
-->