Tải bài hát Chuyện Tình An Lộc Sơn

 • Trình bày: Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga - Thanh Sang
 • Tác giả: Thế Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 36743
 • Cải lương
 • 29931
 • Cải lương
 • 22614
Đường Gươm Nguyên Bá

Ngọc Giàu - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 22241
 • Cải lương
 • 19228
 • Cải lương
 • 17611
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 16991
 • Cải lương
 • 15616