Tải bài hát Chuyện Người Yêu

 • Trình bày: Hà Thanh - Thành Được
 • Tác giả: Anh Bằng - Kiên Giang - Lê Dinh
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 28201
Sân Khấu Về Khuya

Thành Được

 • Cải lương
 • 15644
Bông Hồng Cài Áo

Thành Được

 • Cải lương
 • 14559
Mười Lăm Năm Ly Hận

Thành Được

 • Cải lương
 • 13186
Ngao Sò Ốc Hến

Thành Được

 • Cải lương
 • 13127
Tấm Lòng Của Biển

Thành Được

 • Cải lương
 • 12901
Bạch Viện Tôn Các

Thành Được

 • Cải lương
 • 12600
 • Vọng cổ
 • 9905
-->